เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 10 พ.ย. 2565 ถึง 06 ก.พ. 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 10 มกราคม 2566 ถึง 23 มกราคม 2566 )
4.24 4.48 4.12 4.46 139,157,513 601,350,248
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09 ธันวาคม 2565 ถึง 09 มกราคม 2566 )
4.04 4.28 3.84 4.24 242,374,240 983,188,058
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 กุมภาพันธ์ 2566 4.50 4.50 4.46 4.50 5,232,014 23,477,322
03 กุมภาพันธ์ 2566 4.44 4.50 4.42 4.50 11,052,020 49,366,858
02 กุมภาพันธ์ 2566 4.40 4.46 4.38 4.44 7,427,174 32,870,180
01 กุมภาพันธ์ 2566 4.40 4.44 4.36 4.40 8,458,873 37,151,154
31 มกราคม 2566 4.38 4.46 4.38 4.40 8,556,261 37,804,738
30 มกราคม 2566 4.38 4.44 4.32 4.40 24,354,430 106,583,332
27 มกราคม 2566 4.58 4.62 4.16 4.38 62,418,230 272,486,658
26 มกราคม 2566 4.52 4.60 4.50 4.56 13,914,374 63,316,228
25 มกราคม 2566 4.54 4.60 4.50 4.52 16,774,591 76,424,928
24 มกราคม 2566 4.48 4.56 4.42 4.54 30,279,243 136,630,680
23 มกราคม 2566 4.38 4.48 4.38 4.46 14,776,621 65,813,236
20 มกราคม 2566 4.40 4.42 4.34 4.36 9,849,102 43,114,534
19 มกราคม 2566 4.36 4.42 4.34 4.38 6,052,796 26,567,348
18 มกราคม 2566 4.40 4.46 4.38 4.38 12,774,339 56,305,394
17 มกราคม 2566 4.32 4.44 4.28 4.38 21,006,905 92,070,888
16 มกราคม 2566 4.26 4.36 4.26 4.32 18,252,158 78,881,300
13 มกราคม 2566 4.28 4.28 4.20 4.24 11,172,395 47,347,950
12 มกราคม 2566 4.16 4.30 4.16 4.28 23,669,367 100,973,888
11 มกราคม 2566 4.20 4.20 4.12 4.16 11,583,117 48,099,542
10 มกราคม 2566 4.24 4.26 4.18 4.22 10,020,713 42,176,168
09 มกราคม 2566 4.28 4.28 4.22 4.24 10,104,258 42,981,308
06 มกราคม 2566 4.18 4.26 4.18 4.26 17,203,378 72,821,038
05 มกราคม 2566 4.20 4.28 4.16 4.16 27,305,478 114,729,224
04 มกราคม 2566 4.16 4.20 4.12 4.20 14,279,757 59,614,832
03 มกราคม 2566 4.10 4.18 4.10 4.14 15,105,644 62,531,176
30 ธันวาคม 2565 4.10 4.12 4.06 4.08 6,602,221 26,980,096
29 ธันวาคม 2565 4.10 4.12 4.06 4.08 8,830,124 36,086,786
28 ธันวาคม 2565 4.10 4.12 4.06 4.10 11,940,363 48,872,312
27 ธันวาคม 2565 4.02 4.12 4.00 4.06 27,769,422 112,868,620
26 ธันวาคม 2565 3.90 3.96 3.90 3.96 6,286,032 24,706,566
23 ธันวาคม 2565 3.86 3.90 3.84 3.90 3,900,003 15,123,968
22 ธันวาคม 2565 3.88 3.90 3.84 3.86 4,831,980 18,713,182
21 ธันวาคม 2565 3.88 3.90 3.84 3.84 8,176,066 31,598,520
20 ธันวาคม 2565 3.92 3.96 3.84 3.88 14,245,143 55,379,918
19 ธันวาคม 2565 3.94 3.96 3.92 3.92 3,091,546 12,179,960
16 ธันวาคม 2565 3.90 3.98 3.86 3.96 18,379,116 72,108,454
15 ธันวาคม 2565 4.00 4.02 3.90 3.94 13,128,685 51,780,676
14 ธันวาคม 2565 3.98 4.04 3.96 4.00 12,974,160 51,835,164
13 ธันวาคม 2565 3.96 3.98 3.92 3.94 12,854,038 50,849,604
09 ธันวาคม 2565 4.04 4.04 3.96 3.96 5,366,826 21,426,654
08 ธันวาคม 2565 4.00 4.04 4.00 4.02 8,780,305 35,263,038
07 ธันวาคม 2565 4.02 4.06 3.98 3.98 9,777,545 39,107,506
06 ธันวาคม 2565 4.06 4.10 4.00 4.02 17,087,729 69,180,238
02 ธันวาคม 2565 3.98 4.08 3.94 4.06 19,184,561 77,021,496
01 ธันวาคม 2565 4.04 4.06 3.98 3.98 22,035,552 88,193,700
30 พฤศจิกายน 2565 3.98 4.06 3.98 4.04 19,236,367 77,438,162
29 พฤศจิกายน 2565 4.02 4.08 3.96 3.96 24,050,842 95,972,038
28 พฤศจิกายน 2565 3.96 4.04 3.88 4.00 15,317,823 60,855,604
25 พฤศจิกายน 2565 4.04 4.06 3.90 3.96 33,706,064 133,903,802
24 พฤศจิกายน 2565 3.86 4.04 3.82 4.02 31,771,388 126,115,618
23 พฤศจิกายน 2565 3.92 3.92 3.84 3.86 17,496,253 67,949,478
22 พฤศจิกายน 2565 3.92 3.94 3.86 3.92 9,206,362 35,862,224
21 พฤศจิกายน 2565 3.82 3.92 3.78 3.90 16,868,193 65,461,252
18 พฤศจิกายน 2565 3.84 3.86 3.74 3.78 17,338,362 65,419,622
17 พฤศจิกายน 2565 3.88 3.88 3.78 3.84 15,134,812 58,034,320
16 พฤศจิกายน 2565 3.90 3.92 3.88 3.90 9,395,104 36,646,810
15 พฤศจิกายน 2565 3.92 3.92 3.86 3.90 11,543,531 44,927,058
14 พฤศจิกายน 2565 3.88 3.96 3.86 3.92 16,174,017 63,309,262
11 พฤศจิกายน 2565 3.92 3.94 3.86 3.86 29,966,474 116,530,232
10 พฤศจิกายน 2565 3.96 3.96 3.86 3.88 32,895,409 128,509,810

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น