เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 29 มิ.ย. 2564 ถึง 23 ก.ย. 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 27 สิงหาคม 2564 ถึง 09 กันยายน 2564 )
3.56 3.66 3.40 3.42 48,933,200 172,450,422
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 29 กรกฎาคม 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2564 )
3.32 3.70 3.06 3.58 220,892,600 759,734,162
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 กันยายน 2564 3.66 3.80 3.60 3.64 38,122,500 141,702,608
22 กันยายน 2564 3.58 3.66 3.56 3.62 5,768,100 20,836,080
21 กันยายน 2564 3.72 3.74 3.56 3.58 27,919,300 101,725,878
20 กันยายน 2564 3.56 3.74 3.56 3.66 41,672,400 152,828,874
17 กันยายน 2564 3.50 3.56 3.46 3.56 3,733,000 13,126,452
16 กันยายน 2564 3.58 3.60 3.50 3.52 4,068,000 14,400,996
15 กันยายน 2564 3.60 3.64 3.52 3.58 8,203,700 29,269,400
14 กันยายน 2564 3.54 3.64 3.52 3.60 11,670,700 41,729,686
13 กันยายน 2564 3.42 3.52 3.42 3.52 9,646,000 33,687,974
10 กันยายน 2564 3.42 3.46 3.40 3.42 6,398,300 21,936,572
09 กันยายน 2564 3.46 3.46 3.40 3.42 3,143,700 10,772,132
08 กันยายน 2564 3.46 3.48 3.42 3.48 2,494,600 8,595,148
07 กันยายน 2564 3.48 3.54 3.46 3.48 4,486,800 15,708,752
06 กันยายน 2564 3.56 3.56 3.48 3.48 3,901,900 13,681,842
03 กันยายน 2564 3.46 3.50 3.44 3.48 2,671,200 9,278,582
02 กันยายน 2564 3.46 3.50 3.44 3.44 3,390,300 11,733,788
01 กันยายน 2564 3.52 3.58 3.46 3.48 9,767,500 34,229,402
31 สิงหาคม 2564 3.66 3.66 3.52 3.54 7,327,600 26,202,874
30 สิงหาคม 2564 3.56 3.66 3.56 3.64 7,256,800 26,241,830
27 สิงหาคม 2564 3.56 3.60 3.52 3.54 4,492,800 16,006,072
26 สิงหาคม 2564 3.60 3.66 3.52 3.58 10,654,300 38,162,882
25 สิงหาคม 2564 3.62 3.64 3.58 3.62 4,174,400 15,074,176
24 สิงหาคม 2564 3.66 3.70 3.56 3.60 12,618,600 45,632,022
23 สิงหาคม 2564 3.56 3.70 3.56 3.64 28,271,000 102,984,310
20 สิงหาคม 2564 3.54 3.56 3.50 3.50 9,153,600 32,220,728
19 สิงหาคม 2564 3.48 3.54 3.48 3.50 11,492,300 40,302,204
18 สิงหาคม 2564 3.42 3.58 3.40 3.46 44,807,400 156,763,070
17 สิงหาคม 2564 3.26 3.46 3.26 3.46 40,521,000 137,759,550
16 สิงหาคม 2564 3.16 3.26 3.10 3.24 6,197,600 19,678,170
13 สิงหาคม 2564 3.24 3.26 3.18 3.18 3,091,100 9,973,484
11 สิงหาคม 2564 3.28 3.28 3.22 3.24 2,517,000 8,178,780
10 สิงหาคม 2564 3.32 3.32 3.24 3.24 5,797,700 19,066,672
09 สิงหาคม 2564 3.22 3.32 3.18 3.26 8,030,300 26,297,696
06 สิงหาคม 2564 3.16 3.20 3.14 3.16 3,896,700 12,392,438
05 สิงหาคม 2564 3.22 3.24 3.16 3.16 2,928,200 9,407,498
04 สิงหาคม 2564 3.20 3.22 3.14 3.22 1,986,200 6,313,464
03 สิงหาคม 2564 3.12 3.22 3.12 3.20 3,536,300 11,279,252
02 สิงหาคม 2564 3.10 3.14 3.06 3.12 5,658,000 17,536,836
30 กรกฎาคม 2564 3.30 3.32 3.16 3.16 9,755,500 31,364,006
29 กรกฎาคม 2564 3.32 3.36 3.30 3.30 5,805,400 19,346,924
27 กรกฎาคม 2564 3.36 3.36 3.30 3.32 3,648,800 12,128,266
23 กรกฎาคม 2564 3.36 3.36 3.30 3.34 4,153,400 13,855,466
22 กรกฎาคม 2564 3.40 3.44 3.36 3.36 7,216,100 24,594,088
21 กรกฎาคม 2564 3.36 3.40 3.30 3.40 9,512,600 31,916,428
20 กรกฎาคม 2564 3.34 3.40 3.26 3.34 18,012,500 59,948,112
19 กรกฎาคม 2564 3.30 3.42 3.24 3.36 23,679,200 78,768,148
16 กรกฎาคม 2564 3.26 3.36 3.26 3.34 16,230,700 53,939,470
15 กรกฎาคม 2564 3.22 3.28 3.22 3.24 4,918,500 15,967,010
14 กรกฎาคม 2564 3.26 3.26 3.16 3.22 4,711,100 15,077,734
13 กรกฎาคม 2564 3.08 3.28 3.08 3.28 11,740,500 37,308,252
12 กรกฎาคม 2564 3.04 3.08 3.04 3.06 3,404,500 10,416,164
09 กรกฎาคม 2564 2.98 3.08 2.94 3.06 11,749,000 35,473,054
08 กรกฎาคม 2564 3.20 3.22 3.02 3.04 17,640,900 54,441,032
07 กรกฎาคม 2564 3.32 3.32 3.22 3.24 3,245,600 10,557,156
06 กรกฎาคม 2564 3.22 3.32 3.20 3.32 3,270,800 10,691,184
05 กรกฎาคม 2564 3.26 3.26 3.20 3.22 4,089,000 13,189,476
02 กรกฎาคม 2564 3.36 3.38 3.26 3.28 7,780,300 25,646,868
01 กรกฎาคม 2564 3.38 3.38 3.32 3.38 3,532,400 11,856,338
30 มิถุนายน 2564 3.38 3.42 3.32 3.36 7,242,800 24,512,962
29 มิถุนายน 2564 3.34 3.38 3.32 3.38 4,095,900 13,732,258

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น