เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 05 ก.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2565

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 05 กันยายน 2565 ถึง 16 กันยายน 2565 )
3.94 3.94 3.32 3.34 255,381,253 927,534,370
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 05 สิงหาคม 2565 ถึง 02 กันยายน 2565 )
3.98 4.28 3.88 3.96 194,780,671 799,117,614
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 กันยายน 2565 3.26 3.30 3.20 3.24 10,111,169 32,840,354
29 กันยายน 2565 3.36 3.40 3.24 3.26 16,227,728 43,963,216
28 กันยายน 2565 3.34 3.36 3.30 3.32 7,744,514 25,785,642
27 กันยายน 2565 3.36 3.42 3.32 3.34 13,425,739 37,131,274
26 กันยายน 2565 3.40 3.42 3.32 3.34 13,224,036 44,437,454
23 กันยายน 2565 3.46 3.48 3.40 3.42 18,442,172 63,504,382
22 กันยายน 2565 3.42 3.44 3.38 3.42 16,826,455 57,271,062
21 กันยายน 2565 3.42 3.44 3.36 3.40 10,203,438 34,816,122
20 กันยายน 2565 3.46 3.50 3.42 3.44 13,167,962 45,600,656
19 กันยายน 2565 3.38 3.46 3.38 3.42 19,714,423 67,286,480
16 กันยายน 2565 3.44 3.52 3.32 3.34 42,120,618 143,786,404
15 กันยายน 2565 3.64 3.64 3.40 3.42 91,554,621 320,088,470
14 กันยายน 2565 3.74 3.80 3.74 3.78 15,163,411 57,026,140
13 กันยายน 2565 3.86 3.88 3.78 3.80 9,566,402 36,486,096
12 กันยายน 2565 3.80 3.86 3.78 3.84 24,647,079 94,508,794
09 กันยายน 2565 3.82 3.84 3.76 3.80 13,964,061 52,898,826
08 กันยายน 2565 3.84 3.86 3.76 3.80 16,675,281 63,234,830
07 กันยายน 2565 3.88 3.90 3.74 3.82 27,738,939 105,274,370
06 กันยายน 2565 3.90 3.92 3.86 3.90 5,202,635 20,222,464
05 กันยายน 2565 3.94 3.94 3.86 3.88 8,748,206 34,007,976
02 กันยายน 2565 3.96 3.98 3.88 3.96 13,470,888 52,869,508
01 กันยายน 2565 4.08 4.08 3.96 3.96 12,473,461 49,937,340
31 สิงหาคม 2565 4.12 4.14 4.06 4.08 7,276,686 29,734,026
30 สิงหาคม 2565 4.10 4.16 4.10 4.12 7,361,047 30,413,338
29 สิงหาคม 2565 4.06 4.14 4.04 4.10 7,949,125 32,526,164
26 สิงหาคม 2565 4.20 4.20 4.12 4.12 6,223,916 25,833,166
25 สิงหาคม 2565 4.22 4.24 4.16 4.18 5,293,040 22,293,602
24 สิงหาคม 2565 4.20 4.26 4.14 4.20 10,387,186 43,702,864
23 สิงหาคม 2565 4.10 4.20 4.08 4.20 8,121,437 33,754,288
22 สิงหาคม 2565 4.14 4.22 4.08 4.10 8,444,416 35,014,468
19 สิงหาคม 2565 4.16 4.16 4.08 4.12 6,974,727 28,652,312
18 สิงหาคม 2565 4.18 4.18 4.10 4.14 6,224,436 25,770,410
17 สิงหาคม 2565 4.20 4.22 4.16 4.20 4,302,730 18,028,752
16 สิงหาคม 2565 4.20 4.28 4.20 4.20 7,063,167 29,833,814
15 สิงหาคม 2565 4.20 4.24 4.16 4.22 9,931,821 41,766,942
11 สิงหาคม 2565 4.04 4.26 3.98 4.24 36,261,251 150,760,576
10 สิงหาคม 2565 4.08 4.08 4.00 4.00 9,002,221 36,225,398
09 สิงหาคม 2565 4.02 4.08 4.00 4.06 10,138,538 40,965,370
08 สิงหาคม 2565 3.96 4.04 3.92 3.98 11,995,394 47,862,326
05 สิงหาคม 2565 3.98 3.98 3.90 3.94 5,885,184 23,172,950
04 สิงหาคม 2565 3.98 4.04 3.94 3.96 9,156,716 36,639,580
03 สิงหาคม 2565 3.92 3.98 3.90 3.98 6,859,267 27,012,938
02 สิงหาคม 2565 3.92 3.94 3.90 3.92 3,057,428 11,970,386
01 สิงหาคม 2565 3.94 4.02 3.90 3.94 13,232,423 52,270,790
27 กรกฎาคม 2565 3.86 3.92 3.84 3.92 8,083,324 31,454,378
26 กรกฎาคม 2565 3.94 3.96 3.84 3.88 6,857,739 26,689,540
25 กรกฎาคม 2565 3.92 3.94 3.86 3.92 5,516,680 21,540,814
22 กรกฎาคม 2565 3.92 3.94 3.88 3.92 7,100,450 27,710,882
21 กรกฎาคม 2565 3.88 3.90 3.82 3.90 3,780,641 14,660,978
20 กรกฎาคม 2565 3.90 3.94 3.86 3.88 17,542,405 68,346,916
19 กรกฎาคม 2565 3.88 3.88 3.74 3.80 12,549,240 47,453,390
18 กรกฎาคม 2565 3.84 3.92 3.84 3.88 10,939,715 42,546,698
15 กรกฎาคม 2565 3.78 3.82 3.72 3.78 9,850,602 37,107,550
14 กรกฎาคม 2565 3.86 3.90 3.78 3.80 10,403,907 40,046,568
12 กรกฎาคม 2565 3.86 3.86 3.74 3.84 25,953,637 99,109,246
11 กรกฎาคม 2565 3.98 3.98 3.86 3.88 10,819,039 42,211,686
08 กรกฎาคม 2565 4.08 4.08 3.88 3.94 18,707,614 74,079,148
07 กรกฎาคม 2565 4.02 4.10 4.00 4.06 11,637,656 47,044,564
06 กรกฎาคม 2565 4.06 4.14 4.02 4.04 18,096,201 73,621,080
05 กรกฎาคม 2565 4.12 4.18 4.04 4.10 22,474,700 92,229,448

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น