SHR
11 สิงหาคม 2565 17:05
4.24 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) +0.24(6.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 36,261,251
วันก่อนหน้า 4.00
ราคาเปิด 4.04
มูลค่า ('000 บาท) 150,761
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.98 - 4.26
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.00 - 4.90