SHR
21 มีนาคม 2566 16:36
4.16 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) +0.10(2.46%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,141,018
วันก่อนหน้า 4.06
ราคาเปิด 4.10
มูลค่า ('000 บาท) 25,371
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.10 - 4.18
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.20 - 4.90