วันที่ กิจกรรม สถานที่
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564
Thailand Focus 2021 เวลา 13.00 - 14.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564
เวลา 10.00 - 11.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
งานประชุมนักวิเคราะห์
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564
เวลา 10.00 - 11.00 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
งานประชุมนักวิเคราะห์
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
DBS Thailand Tourism Conference
Yuanta Corporate Day เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) อาคารเกษร ทาวเวอร์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการปี 2563
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
งานประชุมนักวิเคราะห์
สำหรับผลประกอบการปี 2563