วันที่ กิจกรรม สถานที่
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
Asian Leisure Conference Call with CIMB
งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2565
SET Thailand Focus 2022 เวลา 13.30 – 17.20 น. ณ โรมแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
งานประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 เวลา 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2564 เวลา 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564